E.Z. Match
מערכת דו״חות ניהוליים

E.Z. Match מערכת דו״חות ניהוליים

חברת E.Z. Match מספקת שירותי התאמות ובקרות מקצועיות בתחום כרטיסי האשראי ללקוחות עסקיים. לצורך כך, ניתנת ללקוחות החברה גישה למערכת דו"חות ניהוליים עניפה ומפורטת. המטרה העיקרית בפרוייקט האפיון: לשפר את חוויית המשתמש במערכת זו עבור לקוחות החברה, כך שתהיה פשוטה לשימוש ואינטואטיבית,

תוך כדי מענה על הצרכים המדוייקים של המשתמשים.

חברת E.Z. Match מספקת שירותי התאמות ובקרות מקצועיות בתחום כרטיסי האשראי ללקוחות עסקיים. לצורך כך, ניתנת ללקוחות החברה גישה למערכת דו"חות ניהוליים עניפה ומפורטת. המטרה העיקרית בפרוייקט האפיון: לשפר את חוויית המשתמש במערכת זו עבור לקוחות החברה, כך שתהיה פשוטה לשימוש ואינטואטיבית,

תוך כדי מענה על הצרכים המדוייקים של המשתמשים.

אתגרים ופתרונות

אתגרים כלליים:

חסרה אפשרות יצוא נתונים לגליון אלקטרוני

Redundancy – כותרות מוצגות פעמיים

בחירה מיותרת של תקופה/ מטבע

אתגרים ספציפיים:

מסך ראשי:

שמות קטגוריות לא ברורים

צריך ״לחפש״ את הדוחות

שום דבר לא ״קופץ לעין״

ארכיטקטורת מידע נכונה יותר

פרסונליזציה, recent items

שימוש בהתראות

עסקאות לא מתואמות:

מידע חשוב לא ״קופץ לעין״

תקופה תמיד חודשית

רוב העסקאות בש״ח

הוספת CTA פנייה לחב׳ האשראי

תעדוף שדות להצגה

הצפת מידע חשוב

בקרת עמלות סליקה:

אבחנה לפי צבעים בלבד

מקרא לא אינטוואיטיבי

קיבוץ המידע לקטגוריות הגיוניות

הצפת מידע חשוב

  • ה- UI  המוצג כאן אינו בהכרח זהה לזה שהועבר ללקוח והינו לצרכי הצגת יכולות בתיק העבודות.