Perion / Undertone -מערכות מורכבות בעולם ה- AdTech

בפרויקט זה,הובלתי את ה- ux של מספר מערכות מורכבות, אשר מיועדות לשרת קהלים "ושחקנים" שונים בעולם ה-AdTech שבו עוסקת החברה, כחברה מובילה. 

מדובר בפרויקט מורכב, הכולל הן מערכות פנימיות לשימוש עובדי החברה והן מערכות חיצוניות המספקות שירותים ל"שחקנים" השונים בשוק. 

במהלך הפרויקט, עבדתי בקרבה עם מנהלי המוצר (כל מנהל מוצר אחראי על מערכת אחרת), ועם צוותי הפיתוח, והעיצוב. התהליך דרש תקשורת מתמדת עם המשתמשים השונים ועם כל בעלי התפקידים הנ"ל. נדרש שיתוף פעולה עם כל הנ"ל על מנת לוודא שהממשקים ישרתו, מצד אחד, את הצרכים הייחודיים של כל מערכת, ומן הצד השני חשוב היה לשמור על עקביות ואינטגרציה מלאה ביניהן. 

מכיוון שהפרויקטים מכילים מידע רגיש וקנייני של החברה, אינני יכולה להציג פרטים ספציפיים או תצוגות מסך מהמערכות שעליהן עבדתי.