VeriFone - Point Of Sale

פלטפורמה לשימוש בתי עסק, שמאפשרת ביצוע תהליכי מכירה, קבלת זיכוי, החלפת פריטים, קבלת אמצעי תשלום שונים